Burgermeester, wethouder en ondernemers wensen Ondernemershuis Kampen succes!

Burgemeester Bort Koelewijn, Wethouder Geert Meijering en ondernemers: Hester Timmermans, Alex de Jong, Maike Kuipers en Aukje Grouwstra wensen het ondernemershuis succes toe. Aanstaande 6 april is er de eerste open dag voor iedereen die belangstelling heeft in Ondernemershuis Kampen.

Succeswens van burgemeester Bort Koelewijn

Wethouder Geert Meijering wenst Ondernemershuis Kampen veel geluk

Ondernemers Hester Timmermans, Alex de Jong, Maike Kuipers en Aukje Grouwstra